mulj.net

crnogorski muzički portal

Wed12132017

Last updateMon, 11 Dec 2017 8pm

Štulić, ćuti i piše

Dzoni-Stulic-2
Branimir Džoni Štulic je u svojoj holandskoj bazi spremio 12 novih knjiga za objavljivanje. Vreme u novogodišnjem izdanju donosi nekoliko stihova iz Smijurijade - zbirke Štulicevih secanja i osvrta u odnosu na koju je Smijurija u mjerama (2005) tek singl. Štulic je napisao i preveo sledece naslove:

Kali Juga, zbirka pesama i prepeva starih kineskih, sumerskih, hetitskih, egipatskih, indijskih, starogrckih i drugih antickih spevova i zapisa, koja ukljucuje, pored ostalog, Homerske himne, antologiju helenskog pesništva;

Bhagavad Gitu , prvo pevanje Mahabharate , životopis Vasilija II iz Hronika Konstantina Psela, O upravljanju Konstantina Porfirogenita, Ljetopis popa Dukljanina;

prepevi Homerove Ilijade i Odiseje, Herodotova Istorija , Tukididova Istorija peloponeskog rata , Ksenofontova Helenska istorija , Anabaza i Ustav Atenjana i Lakademonjana

zatim Aleksandrijada , životopis Makedonca Aleksandra Velikog sastavljen prema svim dostupnim antickim izvorima,

Ep o Argonautima Apolonija Rodanina,

Trijada , koja se sastoji od Knjige puta i vrline Lao Cea, Smijurije od puta Džena Luana i Empedoklovih spisa i fragmenata,

itinerer Govorili su o Džoniju , poucan izbor novinskih tekstova o Azri i Štulicu objavljenih u jugoslovenskoj štampi od 1977. naovamo.

(popboks)

Morrissey